Republika e Kosoves

Ferizaj

Lulzim Abazi

Data e lindjes: 13.01.1966

Adresa e banimit: Ferizaj