Republika e Kosoves

Ferizaj

Jehona Mustafa Krasniqi

Lidhja Demokratike e Kosovës