Republika e Kosoves

Ferizaj

Brahim Osmani

Adresa e banimit: Rr.”Goshica” Fshati Rahovicë