Republika e Kosoves

Ferizaj

Faik Selmani

Adresa e banimit: Rr.”Azem Kashtanjeva” Fshati Greme