Republika e Kosoves

Ferizaj

Valon Aliu

Partia Demokratike e Kosovës