Republika e Kosoves

Ferizaj

Makfire Musa

Data e lindjes: 16.07.1985

Adresa e banimit: Ferizaj