Republika e Kosoves

Ferizaj

Plani i Punës i Drejtorisë së Urbanizimit për vitin 2024

2024/01/25 - 2:01

Plani i Punës i Drejtorisë së Urbanizimit për vitin 2024

Forma e aplikacionit: Plani i Punës i Drejtorisë së Urbanizimit për vitin 2024