Republika e Kosoves

Ferizaj

Raporti për konsultime/dëgjime dhe takime publike të mbajtura gjatë vitit 2023

2023/12/28 - 9:40

Raporti për konsultime/dëgjime dhe takime publike të mbajtura gjatë vitit 2023

Forma e aplikacionit: Raporti për konsultime/dëgjime dhe takime publike të mbajtura gjatë vitit 2023