Republika e Kosoves

Ferizaj

Shpallje Publike për Rekrutimin e Ekspertëve të Ligjerimit dhe Individëve të Kualifikuar për Projektin “Me Njohuri për Ardhmeri”

2024/02/09 - 11:05

Forma e aplikacionit: Shpallje Publike për Rekrutimin e Ekspertëve të Ligjerimit dhe Individëve të Kualifikuar për Projektin “Me Njohuri për Ardhmeri”