Republika e Kosoves

Prishtinë

Thirrje publike – Drejtoria e Kulturës

2024/03/29 - 8:31

 Thirrja për Aplikim – Art vizual – figurative, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetore dhe operatorëve Kulturorë si dhe Botime

 

 Udhëzuesi për Aplikim – Art vizual – figurative, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetore dhe operatorëve Kulturorë si dhe Botime

 

 Thirrja pë aplikim – Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër 2024

 

 Udhëzuesi për Aplikim – Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër 2024