Republika e Kosoves

Prishtinë

Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor 2023

2024/02/12 - 3:23

Forma e aplikacionit: Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor 2023