Republika e Kosoves

Prishtinë

Leutrim Retkoceri

Emri dhe Mbiemri: Leutrim Retkoceri

Viti i lindjes: 1990

Numri i telefonit: 044 811 110

E-mail: leutrim.retkoceri@gmail.com

Subjekti politik: PDK

Profesioni: Politolog

Përvoja e punës: Zyra e Komunikimit – PDK

Adresa e banimit: Rr. Bajram Curri, nr. 17

Mandati: I