Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për miratimin e planit komunal për riintegrimin dhe integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe të huajve në Komunën e Prishtinës 2023-2023

2023/05/22 - 8:03

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e planit komunal për riintegrimin dhe integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe të huajve në Komunën e Prishtinës 2023-2023