Smajl Latifi - Kryetar i Komunës Rahovec

TË DHËNAT PËRSONALE:
Emri:
                   Smajl         Kryetari-Smajl-Latifi-(1).jpg

Mbiemri:              Latifi

Data e lindjes:     09.10.1971

Vendi i lindjes:     Ratkoc, Rahovec

Shtetësia:             Kosovar

Adresa:             Rr. Xhelal Haja - Toni, Rahovec

Nr. i telefonit:    +377 (0) 45 498 190

E-mail:               smajl.latifi@rks-gov.netBiografinë e plot mund ta lexoni këtu