Republika e Kosoves

Prishtinë

Njoftim për shprehje interesi për shkollën Qamil Batalli

2020/09/11 - 8:12

 

SHFMU “Qamil Batalli” – Pajisja e kabinetit të Artit figurativ me mjete konkretizuese