Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Thirrje për aplikim – Përkrahja e prodhuesve të qumështit 2022 dhe Përkrahja e fermerëve – viça për majmëri 2022 – Drejtoria e Bujqësisë

2022/10/17 - 4:08

 

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e fermerëve – viça për majmëri 2022

 

 Thirrje për aplikim – Përkrahja e prodhuesve të qumështit 2022