Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

Emri: Avni
Mbiemri: Morina

Data e lindjes:25.01.1974

Vendi i lindjes:Vrajak, Rahovec

Shtetësia:Kosovar

Adresa:Vrajak, Rahovec

Nr. i telefonit:+377 (0) 44 423 590

E-mail: avni.morina1@rks-gov.net

Për më shumë lexo këtu