Republika e Kosoves

Rahovec

Broshura : Qasja ne aktet komunale

Si ta regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i Gjykatës

Broshura Shqip:Si ta regjistroj te drejten proneesore qe rrjedh nga vendimi i Gjykates

Broshura Serbisht:Kako da upissem imovinska prava koja proisticcu iz sudske odlukeressenja

Broshura:Si te regjistrohet prona e marre si dhurate

Broshura:Si ta regjistroj te drejten pronsore qe rrjedh nga vendimi i gjykates

Broshura:Si ta regjistroj pronen e trashëguar

Broshura:Si ta regjistroj pronen e posa blere