DocumentsShkollat e Komunës së Rahovecit

Shkolla e mesme "Xhelal Hajda Toni" Rahovec

Shkolla e mesme "12 Maji" Ratkoc

Shkolla e mesme "Ukshin Hoti" Krushë e Madhe

Shkolla fillore "Isa Boletini" Rahovec

Shkolla fillore "Mihail Grameno" Rahovec

Shkolla fillore "7 shtatori" Rahovec

Shkolla fillore "Ardhmëria" Rahovec

Shkolla fillore "Hamëz Thaqi" Xërxë

Shkolla fillore "4 Dëshmorë" Ratkoc

Shkolla fillore "Skender Kastrati"