Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Bashkëpunim Ndërkufitar

  • Artan Cani (LDK) – kryesues
  • Valmira Arifi (Nsima) – z/kryesuese
  • Bardhyl Kadriu (LDK)
  • Kushtrim Ibrahimi (LVV)
  • Melihate Murtezi (LVV)
  • Xhyzide Ismajli (PDK)
  • Drita Ismajli (AAK)