Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Bashkëpunim Ndërkufitar

  Emri e mbiemri Anët. i kuvendit Subjekti politik
1 Latif Maliqi po LDK
2 Mizafere Ismajli Jo LDK
3 Blerim Haziri po LVV
4 Agim Hotnjani jo LVV
5 Flamur Junuzi jo VATRA